Mniej znane czakry – 8 rodzajów, o których prawdopodobnie nie słyszałeś

Można podzielić czakry na główne i pozostałe. Ogólnie rozumiane są jako energetyczne centra naszego ciała.

Są to najpotężniejsze czakry – korzenia, sakralna, splotu słonecznego, serca, gardła, trzeciego oka i korony. Istnieje jednak jeszcze 8 innych czakr, które również są warte poznania.

Mniej znane czakry – 8 rodzajów, o których prawdopodobnie nie słyszałeś

Należą do nich:

Czakra głowy boga

Ten typ czakry jest dwunastą czakrą i znajduje się mniej więcej 12 cali ponad czakrą korony. Aktywowana pomaga w pobudzaniu wyższej świadomości i odczuwaniu energii boskiej płynącej z wnętrza. Kiedy jesteśmy poza równowagą, to centrum energetyczne może manifestować się jako uczucie bezsilności i brak synchronizacji z naszym życiem.

Czakra gwiazdy duszy

Tuż nad czakrą korony – rządzi energią przeszłej wiedzy, jak również pamięcią karmiczną. Aktywowana pomaga uzyskać wgląd w przeszłe życia i inne wymiary, daje możliwość podróży astralnych i chęć studiowania gwiazd.

Czakra szyszynki

Ten typ czakry znajduje się tuż za naszymi oczami, w centrum mózgu. Szyszynka była przez długi czas uważana za świętą i nazywana jest siedzibą świadomości. Ta czakra aktywuje szyszynkę, która pomaga w pobudzaniu duchowej świadomości i poczucia boskości.

Kiedy jest zbalansowana może pomóc w dostępie do ukrytych królestw, a także w komunikacji z duchami. Pomaga czuć się bliżej w kontakcie ze swoim wewnętrznym ja. Często jest aktywowana przez „pracowników światła”. Jednak kiedy nie ma równowagi, może się objawić jako niezdolność do myślenia o sobie, a także ciągłe lęki o stan świata i zamykanie się na intuicję.

Czakra mózgu

Znajduje się z tyłu szyi, w połączeniu szyi i głowy. Jest znana jako „studnia marzeń” i mówi się, że pomaga w dostępie do ukrytych dziedzin. Kiedy to centrum energii jest wysokie manifestuje się jako uczucie kontaktu z inspiracjami we śnie lub jako sny prorocze. Ta czakra pomoże dostrzec rzeczy takimi jakimi są, nie dopuszczając do ingerencji jakichkolwiek osądów umysłu.

Ta czakra, gdy nie jest zbalansowana, sprawia, że widzimy negatywne strony rzeczy i nie umiemy sięgać do intuicji.

Czakra grasicy

Nazywana także wyższą czakrą serca, znajduje się pomiędzy gardłem a sercem. Aktywowana może pomóc nam w dostępie do miłości do boskości i siebie samego. Jest także pomocna w dostrzeganiu wdzięczności i piękna codzienności. Ale kiedy nie jest aktywowana przejawia się w ograniczonej umysłowości i niezdolności do zaakceptowania różnych punktów widzenia. Ten rodzaj jest pomocny w łączeniu energii naszego serca ze słowami, które mówimy, abyśmy mogli komunikować się bardziej empatycznie i współczująco.

Czakra świętego serca

Znajduje się nieco poniżej serca, lekko na lewo. Działa z energią centrum i pomaga w poszerzaniu naszej świadomości i uczucia bezwarunkowej miłości. Aktywowana pomaga czuć się pewnie i bezpiecznie w naszym kierunku w życiu. Jest pomocna także w poszerzaniu przejrzystego myślenia, jeśli chodzi o wiadomości z niewidzialnych światów. Nieaktywowana może objawiać się zamieszaniem, brakiem empatii, a także brakiem możliwości zobaczenia obu stron historii.

Czakra gwiazdy rdzeniowej

Siódmy typ czakry nad czakrą sakralną, która znajduje się tuż przy przeponie. Reprezentuje studium duszy i pogoń za wiedzą ezoteryczną. Aktywowana pomaga nam zrozumieć naszą rolę w tym świecie, a także cel naszej duszy. Jednakże, nieaktywowana, może powodować uczucie rozłączenia. Aby zrównoważyć tę czakrę, pomocne może być studiowanie duchowej mądrości i metafizyki, ćwiczenia medytacyjne skoncentrowane na oddychaniu.

Czakra gwiazdy ziemi

Ostatni typ czakry znajduje się 11 cali pod naszymi stopami i jest centrum energii, które pomaga nam połączyć się z matką ziemią. Aktywowana pozwala nam czuć połączenie z planetą, cyklami natury i środowiskiem. Spędzanie czasu w przyrodzie pomaga zrównoważyć to centrum energetyczne.